Kategori:

oriya

Prenumerera på oriya uttal

 • luni uttal luni [ro]
 • Bou uttal Bou [ca]
 • Spela in uttal för tantu ତନ୍ତୁ tantu ତନ୍ତୁ [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för talipa ତଳିପା talipa ତଳିପା [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för jhala ଝାଳ jhala ଝାଳ [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för jibha jibha [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för jananendriya jananendriya [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för jangha jangha [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för chhatipata chhatipata [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för chhau chhau [or] Väntar på uttal
 • chanda uttal chanda [es]
 • Spela in uttal för chuti chuti [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för chibuka chibuka [or] Väntar på uttal
 • charma uttal charma [kn]
 • griba uttal griba [lv]
 • goda uttal goda [sv]
 • Spela in uttal för ganthi ganthi [or] Väntar på uttal
 • ganda uttal ganda [eo]
 • Spela in uttal för galkaksha galkaksha [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för kanthaswar kanthaswar [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för katidesha katidesha [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för kahuni kahuni [or] Väntar på uttal
 • kandha uttal kandha [jv]
 • Spela in uttal för kakha kakha [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för kachati kachati [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för karnna karnna [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för akhira kajjal akhira kajjal [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för akhira bala akhira bala [or] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för akhi akhi [or] Väntar på uttal
 • adhar uttal adhar [gd]