Frågor & Svar

Har du också ställt dig någon av dessa frågor?

1. Vad är Forvo?

Forvo är ett uttalslexikon på internet. Vi vill att världens alla ord, inklusive namn, ska uttalas och spelas in. Forvo är världens största uttalsdatabas i världen

2. Vad är Forvo inte?

Forvo är inte till för stora ljudfiler eller dokument. Ljudklipp är begränsade till 2,5 sekunder, tillräckligt lång tid för de flesta orden på alla världens språk.

3. Vad menar ni med "världens alla ord"?

Vi menar att nästan alla ord tillåts, inklusive fula ord. Vi anser att det viktigaste är att orden uttalas rätt. Ord är begränsade till 40 tecken. Ljudhärmande, skrikande osv. tillåts inte.

Fula ord är inte förbjudna så länge de uttalas artigt och förekommer i välansedda ordböcker.

Forvo är inte avsett för meningar, men i vissa fall tillåts även meningar. T.ex. för idiom, eller kända titlar. "Torsk på Tallinn" tillåts men inte "I Tallinn finns tre torskar". Det är lätt att förstå.

More info about adding words.

4. Det är något fel på ett ord. Vad kan jag göra?

Om ett ord egentligen inte finns, är kränkande eller liknande, kan du skicka oss en anmälan från ordets sida. Var specifik i din beskrivning av problemet, så ska vi göra vårt bästa för att lösa det. Om du inte är en registrerad användare kan du anmäla ordet genom att ge det etiketten "fel" eller liknande, så att andra användare får reda på det.

5. Det är något fel på ett uttal. Vad kan jag göra?

Läs nummer 4.

6. Ett ord eller uttal som jag har lagt till är borttaget. Varför?

Forvo har som mål att uppehålla ett visst mått kvalitet. Det finns ett fantastiskt team frivilliga moderatorer som granskar användarnas aktivitet. Oriktigt språk eller brott mot Forvos policy är några orsaker för borttagning av innehåll. Forvo förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material.

7. I mitt land uttalas "det här ordet" annorlunda

Vi vet att det kan finnas helt olika uttal beroende på land eller region, även inom ett och samma språk. Forvo har stöd för flera uttal av ett och samma ord. på det viset är det möjligt för den som studerar språket att lyssna på olika uttalsvarianter.

8. Vad gäller ord som har fler än ett uttal?

Forvo rekommenderar följande lösning. Lägg till ordet med en förklaring inom parentes. Exempel: lever (substantiv) eller lever (verb). När du uttalar orden bortser du helt enkelt från orden inom parentes.

9. Vem kan lägga till ord på Forvo?

Vem som helst. Man kan lägga till ord anonymt eller med sitt användarnamn. Om du lägger till ord med ditt användarnmn får du tillgång till fler funktioner på Forvo, t.ex. möjligheten att följa ord eller att ta emot notifikationer.
Undantag: I vissa fall, beroende på språket, är det inte tillåtet för anonyma användare att lägga till ord.
Uppdatering 2009/07/21: Enbart registrerade användare kan lägga till ord.

10. Vem kan spela in uttal?

Vem som helst. Man kan lägga till ord anonymt eller med sitt användarnamn. Vi rekommenderar det senare alternativet för att förbättra hemsidan kvalitet. Till exempel kanske man bara vill lyssna på uttalsprover inspelade av kvinnor. Den funktionen kan vi inte erbjuda om du är anonym! Detsamma gäller dialekter. Glöm inte att ställa in din dialekt genom att klicka på kartan när du registrerar ditt användarkonto.
Undantag: I vissa fall, beroende på språket, är det inte tillåtet för anonyma användare att spela in uttal.
Uppdatering 2009/07/21: Enbart registrerade användare kan spela in uttal.

11. Finns det en handledning för inspelningar?

Ja. Den finns här.

12. Kan jag ladda upp en MP3-fil med mitt uttal?

Fastän inspelningarnas kvalitet hade varit högre, kan vi inte erbjuda detta alternativ på grund av rättsliga skäl. T.ex. skulle somliga användare kanske ladda upp uttalsprover från CD-ROM-skivor för språkinlärning.

13. Snälla, lägg till "det här språket"

Visst, det skulle vara jättebra men vi vill inte lägga till språk för kvantitets skull, utan för kvalitet. Om du talar språket i fråga lägger vi gärna till det. Dessutom måste språket finnas upptaget i den här listan med ISO-koder.

Vänligen kontrollera om språket redan finns på Forvo.