Rekommendationer om tillägg av ord

Det här är en kort handledning med rekommendationer för tillägg av ord på Forvo utöver vad som uttryckligen förbjuds i vår policy. Givetvis finns en mängd undantag från dessa grundregler i denna ordens magiska värld.

Rekommenderas
- Verb.
- Namn på platser.
- Namn på människor.
- Varumärken.
- Grundtal: 1, 10, 100, fem osv.
- Olika böjningar av verb, pluralformer osv.

Rekommenderas ej
- Ord med artiklar (t.ex. den bilen, de bilarna).
- Ord med onödiga prepositioner (t.ex. i bilen).
- Fraser, bortsett från idiomatiska uttryck.
- Ord och namn från andra språk.
- Talserier (t.ex. 234, 235, 236).
- Ord som saknar anledning att uttalas tillsammans (t.ex. gul bil).