Uttalslexikon på basjkiriska.

[Башҡорт]

Prenumerera på basjkiriska uttal

Nya ord som väntar uttal Prenumerera

Se alla