Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
31/08/2012 哥哥 [hak] 哥哥 uttal 0 röster
31/08/2012 妈妈 [hak] 妈妈 uttal 0 röster
31/08/2012 爸爸 [hak] 爸爸 uttal 0 röster
31/08/2012 彩绘 [hak] 彩绘 uttal 0 röster
31/08/2012 彩绘 [zh] 彩绘 uttal 0 röster
31/08/2012 色彩 [hak] 色彩 uttal 0 röster
31/08/2012 颜色 [hak] 颜色 uttal 0 röster
31/08/2012 青色 [hak] 青色 uttal 0 röster
31/08/2012 黄色 [hak] 黄色 uttal 0 röster
31/08/2012 紫色 [hak] 紫色 uttal 0 röster
31/08/2012 蓝色 [hak] 蓝色 uttal 0 röster
31/08/2012 红色 [hak] 红色 uttal 0 röster
31/08/2012 和平 [hak] 和平 uttal 0 röster
31/08/2012 绿色 [yue] 绿色 uttal 0 röster
31/08/2012 绿色 [hak] 绿色 uttal 0 röster
31/08/2012 痛苦 [yue] 痛苦 uttal 0 röster
31/08/2012 痛苦 [hak] 痛苦 uttal 0 röster
31/08/2012 快乐 [yue] 快乐 uttal 0 röster
31/08/2012 快乐 [hak] 快乐 uttal 0 röster
31/08/2012 亿 [yue] 亿 uttal 0 röster
31/08/2012 亿 [zh] 亿 uttal 1 röster
31/08/2012 亿 [hak] 亿 uttal 0 röster
30/08/2012 歌曲 [yue] 歌曲 uttal 0 röster
30/08/2012 机制 [yue] 机制 uttal 0 röster
30/08/2012 生命 [yue] 生命 uttal 0 röster
30/08/2012 [yue] 胡 uttal 0 röster
30/08/2012 腐败 [hak] 腐败 uttal 0 röster
30/08/2012 腐败 [zh] 腐败 uttal 0 röster
30/08/2012 贿赂 [zh] 贿赂 uttal 0 röster
30/08/2012 投票 [yue] 投票 uttal 0 röster