Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
25/02/2012 загнаиваться [ru] загнаиваться uttal 0 röster
25/02/2012 загипсовать [ru] загипсовать uttal 0 röster
25/02/2012 заделка [ru] заделка uttal 0 röster
25/02/2012 загрубелый [ru] загрубелый uttal 0 röster
25/02/2012 зажимный [ru] зажимный uttal 0 röster
25/02/2012 засадка [ru] засадка uttal 0 röster
25/02/2012 засмолка [ru] засмолка uttal 0 röster
25/02/2012 замызгивать [ru] замызгивать uttal 0 röster
25/02/2012 замешка [ru] замешка uttal 0 röster
25/02/2012 захронометрировать [ru] захронометрировать uttal 0 röster
25/02/2012 зашиться [ru] зашиться uttal 0 röster
25/02/2012 знахарить [ru] знахарить uttal 0 röster
25/02/2012 заутюживание [ru] заутюживание uttal 0 röster
25/02/2012 застилка [ru] застилка uttal 0 röster
25/02/2012 запродажный [ru] запродажный uttal 0 röster
25/02/2012 замирение [ru] замирение uttal 0 röster
25/02/2012 занавесь [ru] занавесь uttal 0 röster
25/02/2012 занавоживать [ru] занавоживать uttal 0 röster
25/02/2012 централ [ru] централ uttal 0 röster
25/02/2012 четвертаковый [ru] четвертаковый uttal 0 röster
25/02/2012 четвертьволновый [ru] четвертьволновый uttal 0 röster
25/02/2012 червонка [ru] червонка uttal 0 röster
25/02/2012 хрястнуться [ru] хрястнуться uttal 0 röster
25/02/2012 худородство [ru] худородство uttal 0 röster
25/02/2012 чивикать [ru] чивикать uttal 0 röster
25/02/2012 шаркун [ru] шаркун uttal 0 röster
25/02/2012 шаркотня [ru] шаркотня uttal 0 röster
25/02/2012 шелкомотальня [ru] шелкомотальня uttal 0 röster
25/02/2012 шинкарка [ru] шинкарка uttal 0 röster
25/02/2012 фарандола [ru] фарандола uttal 0 röster