Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
01/02/2012 öğretme [tr] öğretme uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 onca [tr] onca uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 pragmacılık [tr] pragmacılık uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 kanatlandırma [tr] kanatlandırma uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 kütürdetmek [tr] kütürdetmek uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 muhabere [tr] muhabere uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 karasal [tr] karasal uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 mahmuzlamak [tr] mahmuzlamak uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 örgütlenme [tr] örgütlenme uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 kuluçkalık [tr] kuluçkalık uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 inkisar etmek [tr] inkisar etmek uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 inan [tr] inan uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 mamur [tr] mamur uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 milliyetsiz [tr] milliyetsiz uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 ıslama [tr] ıslama uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 seçicilik [tr] seçicilik uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 vebalı [tr] vebalı uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 muzırlaşma [tr] muzırlaşma uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 mantıksız [tr] mantıksız uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 insansı [tr] insansı uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 lâyemut [tr] lâyemut uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 kıymık [tr] kıymık uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 saçılış [tr] saçılış uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 katık [tr] katık uttal 1 röster Bästa uttal
01/02/2012 zehirlilik [tr] zehirlilik uttal 1 röster Bästa uttal
31/01/2012 kuşaksız [tr] kuşaksız uttal 1 röster Bästa uttal
31/01/2012 vukufsuzluk [tr] vukufsuzluk uttal 1 röster Bästa uttal
31/01/2012 Kasem [tr] Kasem uttal 1 röster Bästa uttal
31/01/2012 itilâ [tr] itilâ uttal 0 röster
31/01/2012 muvaffakıyetsizlik [tr] muvaffakıyetsizlik uttal 1 röster Bästa uttal