Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
18/01/2012 sürekli ünsüz [tr] sürekli ünsüz uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 yaşanası [tr] yaşanası uttal 2 röster Bästa uttal
18/01/2012 ihtimaliyet hesabı [tr] ihtimaliyet hesabı uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 kat sayı [tr] kat sayı uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 milyonluk [tr] milyonluk uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 yorumculuk [tr] yorumculuk uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 zehirlenme [tr] zehirlenme uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 özleşmek [tr] özleşmek uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 önemsizlik [tr] önemsizlik uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 pırlamak [tr] pırlamak uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 kaymak takımı [tr] kaymak takımı uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 yasa tasarısı [tr] yasa tasarısı uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 yasallaşma [tr] yasallaşma uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 indükleme makinesi [tr] indükleme makinesi uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 sahileşme [tr] sahileşme uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 uçkurlu [tr] uçkurlu uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 pis bıyık [tr] pis bıyık uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 vesikalık fotoğraf [tr] vesikalık fotoğraf uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 mason [tr] mason uttal 1 röster
18/01/2012 merzengûş [tr] merzengûş uttal 0 röster
18/01/2012 sazkayası [tr] sazkayası uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 lekelenme [tr] lekelenme uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 sivriltmek [tr] sivriltmek uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 karaçalılık [tr] karaçalılık uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 macunlanmak [tr] macunlanmak uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 kibrit suyu [tr] kibrit suyu uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 içerlek [tr] içerlek uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 soyunma [tr] soyunma uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 iltizamî [tr] iltizamî uttal 1 röster Bästa uttal
18/01/2012 mevzuubahis [tr] mevzuubahis uttal 1 röster Bästa uttal