Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
27/01/2018 hardish [en] hardish uttal 0 röster
27/01/2018 deictically [en] deictically uttal 0 röster
27/01/2018 jewel-handled [en] jewel-handled uttal 0 röster
27/01/2018 conversable [en] conversable uttal 0 röster
27/01/2018 rosy-cheeked [en] rosy-cheeked uttal 0 röster
27/01/2018 stripped-down [en] stripped-down uttal 0 röster
27/01/2018 helmeted [en] helmeted uttal 0 röster
27/01/2018 hot-head [en] hot-head uttal 0 röster
27/01/2018 rule-follower [en] rule-follower uttal 0 röster
25/01/2018 TSP [en] TSP uttal 1 röster
25/01/2018 paladin [en] paladin uttal 0 röster
25/01/2018 fluorodeoxyglucose [en] fluorodeoxyglucose uttal 0 röster
25/01/2018 thumb piano [en] thumb piano uttal 0 röster
25/01/2018 unentangle [en] unentangle uttal 0 röster
25/01/2018 Deposit slip [en] Deposit slip uttal 0 röster
23/01/2018 Inverses [en] Inverses uttal 0 röster
23/01/2018 Leapforce [en] Leapforce uttal 0 röster
23/01/2018 eggs sardou [en] eggs sardou uttal 0 röster
22/01/2018 redeposit [en] redeposit uttal 0 röster
22/01/2018 separative [en] separative uttal 0 röster
22/01/2018 superimposable [en] superimposable uttal 0 röster
22/01/2018 redate [en] redate uttal 0 röster
22/01/2018 chalkface [en] chalkface uttal 0 röster
22/01/2018 draughtswoman [en] draughtswoman uttal 0 röster
22/01/2018 Estée Lauder [en] Estée Lauder uttal 0 röster
22/01/2018 Thymeleaf [en] Thymeleaf uttal 0 röster
22/01/2018 incomer [en] incomer uttal 0 röster
22/01/2018 morticians [en] morticians uttal 0 röster
22/01/2018 mortared [en] mortared uttal 0 röster
22/01/2018 recut [en] recut uttal 0 röster