Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
19/11/2013 Warszawapaktens [sv] Warszawapaktens uttal 0 röster
19/11/2013 Natoutvidgningen [sv] Natoutvidgningen uttal 0 röster
19/11/2013 försvarspolitik [sv] försvarspolitik uttal 0 röster
19/11/2013 territoriella [sv] territoriella uttal 0 röster
19/11/2013 säkerhetsstrategi [sv] säkerhetsstrategi uttal 0 röster
19/11/2013 fastställer [sv] fastställer uttal 0 röster
19/11/2013 försvarspolitiken [sv] försvarspolitiken uttal 0 röster
19/11/2013 värdegemenskap [sv] värdegemenskap uttal 0 röster
19/11/2013 ryggraden [sv] ryggraden uttal 0 röster
19/11/2013 transatlantiska [sv] transatlantiska uttal 0 röster
19/11/2013 krishanterare [sv] krishanterare uttal 0 röster
19/11/2013 förrådsställt [sv] förrådsställt uttal 0 röster
19/11/2013 invasionsförsvar [sv] invasionsförsvar uttal 0 röster
19/11/2013 insatsförsvar [sv] insatsförsvar uttal 0 röster
19/11/2013 försvarsmakten [sv] försvarsmakten uttal 0 röster
19/11/2013 materiel [sv] materiel uttal 0 röster
19/11/2013 personalförsörjningen [sv] personalförsörjningen uttal 0 röster
19/11/2013 operativ [sv] operativ uttal 0 röster
19/11/2013 ledstjärnan [sv] ledstjärnan uttal 0 röster
19/11/2013 motsatsförhållande [sv] motsatsförhållande uttal 0 röster
19/11/2013 territorialförsvaret [sv] territorialförsvaret uttal 0 röster
19/11/2013 försvarsmakt [sv] försvarsmakt uttal 0 röster
19/11/2013 omvärldsanalys [sv] omvärldsanalys uttal 0 röster
19/11/2013 underrättelsetjänst [sv] underrättelsetjänst uttal 1 röster
19/11/2013 omställningsarbetet [sv] omställningsarbetet uttal 0 röster
19/11/2013 Julia Sporsén [sv] Julia Sporsén uttal 0 röster
19/11/2013 Thed [sv] Thed uttal 0 röster
19/11/2013 Lis Land [sv] Lis Land uttal 0 röster
19/11/2013 line dance [sv] line dance uttal 0 röster
19/11/2013 mök [sv] mök uttal 0 röster