Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
04/09/2010 солодить [ru] солодить uttal 0 röster
04/09/2010 угодничество [ru] угодничество uttal 1 röster Bästa uttal
04/09/2010 футурология [ru] футурология uttal 0 röster
04/09/2010 угодливый [ru] угодливый uttal 0 röster
04/09/2010 взмыливаться [ru] взмыливаться uttal 0 röster
04/09/2010 футуристский [ru] футуристский uttal 1 röster Bästa uttal
04/09/2010 взмылиться [ru] взмылиться uttal 0 röster
04/09/2010 угодничать [ru] угодничать uttal 0 röster
04/09/2010 взмылить [ru] взмылить uttal 0 röster
04/09/2010 взмыливать [ru] взмыливать uttal 0 röster
04/09/2010 фуфаечка [ru] фуфаечка uttal 0 röster
04/09/2010 футовый [ru] футовый uttal 0 röster
04/09/2010 футуристка [ru] футуристка uttal 0 röster
04/09/2010 футурист [ru] футурист uttal 1 röster Bästa uttal
04/09/2010 футлярный [ru] футлярный uttal 0 röster
04/09/2010 футлярчик [ru] футлярчик uttal 0 röster
04/09/2010 укорачиваться [ru] укорачиваться uttal 0 röster
04/09/2010 футболистка [ru] футболистка uttal 0 röster
04/09/2010 блюстись [ru] блюстись uttal 0 röster
04/09/2010 жуткость [ru] жуткость uttal 0 röster
04/09/2010 хлебок [ru] хлебок uttal 0 röster
04/09/2010 укорачивание [ru] укорачивание uttal 0 röster
04/09/2010 силь [ru] силь uttal 0 röster
04/09/2010 высаживаться [ru] высаживаться uttal 0 röster
04/09/2010 футерование [ru] футерование uttal 0 röster
04/09/2010 футурологический [ru] футурологический uttal 0 röster
04/09/2010 хищничать [ru] хищничать uttal 0 röster
04/09/2010 хищничество [ru] хищничество uttal 0 röster
04/09/2010 хищный [ru] хищный uttal 0 röster
04/09/2010 хищные [ru] хищные uttal 0 röster