Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
20/02/2012 Maurits [sv] Maurits uttal 0 röster
20/02/2012 Hans-Olof [sv] Hans-Olof uttal 0 röster
20/02/2012 George [sv] George uttal 1 röster
20/02/2012 Heinz [sv] Heinz uttal 0 röster
20/02/2012 Reino [sv] Reino uttal 0 röster
20/02/2012 Toivo [sv] Toivo uttal 0 röster
20/02/2012 Mickael [sv] Mickael uttal 0 röster
20/02/2012 Ellert [sv] Ellert uttal 0 röster
20/02/2012 Levin [sv] Levin uttal 0 röster
26/05/2011 angripas [sv] angripas uttal 0 röster
26/05/2011 bekämpas [sv] bekämpas uttal 0 röster
26/05/2011 tjänstemannadrivna [sv] tjänstemannadrivna uttal 0 röster
26/05/2011 motsträvigt [sv] motsträvigt uttal 0 röster
26/05/2011 implementeringen [sv] implementeringen uttal 0 röster
26/05/2011 administratörer [sv] administratörer uttal 0 röster
26/05/2011 strejkrätten [sv] strejkrätten uttal 0 röster
26/05/2011 kollektivavtalsmodellen [sv] kollektivavtalsmodellen uttal 0 röster
26/05/2011 hage [sv] hage uttal 0 röster
26/05/2011 friluftsmuseum [sv] friluftsmuseum uttal 0 röster
26/05/2011 inkomstkälla [sv] inkomstkälla uttal 0 röster
26/05/2011 invigning [sv] invigning uttal 1 röster Bästa uttal
25/05/2011 efterfölja [sv] efterfölja uttal 1 röster Bästa uttal
25/05/2011 tillsvidareanställningar [sv] tillsvidareanställningar uttal 0 röster
25/05/2011 lagstöd [sv] lagstöd uttal 0 röster
25/05/2011 heltidsanställning [sv] heltidsanställning uttal 0 röster
25/05/2011 könsorättvisor [sv] könsorättvisor uttal 0 röster
25/05/2011 jämställdhetsfråga [sv] jämställdhetsfråga uttal 0 röster
25/05/2011 riksbanken [sv] riksbanken uttal 0 röster
25/05/2011 lönebildningen [sv] lönebildningen uttal 0 röster
25/05/2011 normalarbetstiden [sv] normalarbetstiden uttal 0 röster