Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
26/07/2011 normália [pt] normália uttal 0 röster
26/07/2011 nobilofóbico [pt] nobilofóbico uttal 0 röster
26/07/2011 normado [pt] normado uttal 0 röster
26/07/2011 nobilitável [pt] nobilitável uttal 0 röster
26/07/2011 nobilissimado [pt] nobilissimado uttal 0 röster
26/07/2011 normosqueocitose [pt] normosqueocitose uttal 0 röster
26/07/2011 nobilofobia [pt] nobilofobia uttal 0 röster
26/07/2011 normação [pt] normação uttal 0 röster
26/07/2011 normalista [pt] normalista uttal 0 röster
26/07/2011 nobilitamento [pt] nobilitamento uttal 0 röster
26/07/2011 nobiliarístico [pt] nobiliarístico uttal 0 röster
26/07/2011 nobilitância [pt] nobilitância uttal 0 röster
26/07/2011 desnobilitante [pt] desnobilitante uttal 0 röster
26/07/2011 normador [pt] normador uttal 0 röster
25/07/2011 desnobilitar [pt] desnobilitar uttal 0 röster
25/07/2011 notificador [pt] notificador uttal 0 röster
25/07/2011 noticiamento [pt] noticiamento uttal 0 röster
25/07/2011 agaporne [pt] agaporne uttal 0 röster
25/07/2011 agátea [pt] agátea uttal 0 röster
25/07/2011 agapântea [pt] agapântea uttal 0 röster
25/07/2011 ágapa [pt] ágapa uttal 0 röster
25/07/2011 agapânteo [pt] agapânteo uttal 0 röster
25/07/2011 agapórnis [pt] agapórnis uttal 0 röster
25/07/2011 agastroneuria [pt] agastroneuria uttal 0 röster
25/07/2011 agastronervia [pt] agastronervia uttal 0 röster
25/07/2011 agastronomia [pt] agastronomia uttal 0 röster
25/07/2011 agapeto [pt] agapeto uttal 0 röster
25/07/2011 agapeta [pt] agapeta uttal 0 röster
25/07/2011 agapântia [pt] agapântia uttal 0 röster
25/07/2011 agastro [pt] agastro uttal 0 röster