Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
30/10/2012 Château-Rouge [fr] Château-Rouge uttal 0 röster
28/10/2012 signaux [fr] signaux uttal 1 röster Bästa uttal
28/10/2012 controversé [fr] controversé uttal 0 röster
28/10/2012 salut [fr] salut uttal 1 röster
28/10/2012 Alfred et Horace [fr] Alfred et Horace uttal 0 röster
28/10/2012 riche en variantes [fr] riche en variantes uttal 0 röster
28/10/2012 Brunoff [fr] Brunoff uttal 0 röster
28/10/2012 Prolongeau [fr] Prolongeau uttal 0 röster
28/10/2012 imprécise [fr] imprécise uttal 0 röster
28/10/2012 stagnent [fr] stagnent uttal 0 röster
28/10/2012 vestimentaire [fr] vestimentaire uttal 1 röster Bästa uttal
28/10/2012 vicissitude [fr] vicissitude uttal 1 röster
28/10/2012 planant [fr] planant uttal 0 röster
28/10/2012 Decaure [fr] Decaure uttal 0 röster
28/10/2012 bourbier [fr] bourbier uttal 0 röster
28/10/2012 pinière [fr] pinière uttal 0 röster
28/10/2012 égrainer [fr] égrainer uttal 0 röster
28/10/2012 bénéfices [fr] bénéfices uttal 0 röster
28/10/2012 rondouillard [fr] rondouillard uttal 0 röster
28/10/2012 se démonter [fr] se démonter uttal 0 röster
28/10/2012 fripé [fr] fripé uttal 0 röster
28/10/2012 bâche [fr] bâche uttal 0 röster
28/10/2012 pommé [fr] pommé uttal 0 röster
28/10/2012 menuisier en meubles [fr] menuisier en meubles uttal 0 röster
28/10/2012 démoder [fr] démoder uttal 0 röster
27/10/2012 la foule [fr] la foule uttal 2 röster
27/10/2012 espagnolette [fr] espagnolette uttal 0 röster
27/10/2012 s'intitule [fr] s'intitule uttal 0 röster
27/10/2012 malgré ça [fr] malgré ça uttal 0 röster
27/10/2012 panaché [fr] panaché uttal 0 röster