Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
30/12/2013 bevarandet [sv] bevarandet uttal 0 röster
30/12/2013 konserverande [sv] konserverande uttal 0 röster
30/12/2013 kulturyttringarna [sv] kulturyttringarna uttal 0 röster
30/12/2013 bevaransvärda [sv] bevaransvärda uttal 0 röster
30/12/2013 ögonblicksbild [sv] ögonblicksbild uttal 0 röster
30/12/2013 majoritetskulturen [sv] majoritetskulturen uttal 0 röster
30/12/2013 bejakandet [sv] bejakandet uttal 0 röster
30/12/2013 mångkulturens [sv] mångkulturens uttal 0 röster
30/12/2013 minoritetskulturer [sv] minoritetskulturer uttal 0 röster
30/12/2013 mät [sv] mät uttal 0 röster
30/12/2013 periodiciteten [sv] periodiciteten uttal 0 röster
30/12/2013 produktionsformen [sv] produktionsformen uttal 0 röster
30/12/2013 tryckas [sv] tryckas uttal 0 röster
30/12/2013 storleksordningen [sv] storleksordningen uttal 0 röster
30/12/2013 distributionsformen [sv] distributionsformen uttal 0 röster
30/12/2013 transporteras [sv] transporteras uttal 0 röster
30/12/2013 prenumeranterna [sv] prenumeranterna uttal 0 röster
30/12/2013 försäljningsställena [sv] försäljningsställena uttal 0 röster
30/12/2013 faktorerna [sv] faktorerna uttal 0 röster
30/12/2013 publicering [sv] publicering uttal 0 röster
30/12/2013 tidningens [sv] tidningens uttal 0 röster
30/12/2013 levererad [sv] levererad uttal 0 röster
30/12/2013 trögheter [sv] trögheter uttal 0 röster
30/12/2013 dagstidningarna [sv] dagstidningarna uttal 0 röster
30/12/2013 papperstidningen [sv] papperstidningen uttal 0 röster
30/12/2013 webbtidningen [sv] webbtidningen uttal 0 röster
30/12/2013 papperstidningar [sv] papperstidningar uttal 0 röster
30/12/2013 layoutas [sv] layoutas uttal 0 röster
30/12/2013 utrymmesskäl [sv] utrymmesskäl uttal 0 röster
30/12/2013 ljudinslag [sv] ljudinslag uttal 0 röster