Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
18/04/2011 skifs [sv] skifs uttal 0 röster
18/04/2011 tunnelbanor [sv] tunnelbanor uttal 0 röster
18/04/2011 ugnsäker [sv] ugnsäker uttal 0 röster
02/04/2011 Ytterby [sv] Ytterby uttal 0 röster
02/04/2011 Leroy Anderson [sv] Leroy Anderson uttal 0 röster
02/04/2011 solhettan [sv] solhettan uttal 0 röster
02/04/2011 Nils Bosson [sv] Nils Bosson uttal 0 röster
02/04/2011 presskar [sv] presskar uttal 0 röster
02/04/2011 Konfidentiellt [sv] Konfidentiellt uttal 0 röster
02/04/2011 mantlar [sv] mantlar uttal 0 röster
02/04/2011 Studie [sv] Studie uttal 0 röster
02/04/2011 satstryck [sv] satstryck uttal 0 röster
02/04/2011 arrendatorer [sv] arrendatorer uttal 0 röster
02/04/2011 Per-Olov Löwdin [sv] Per-Olov Löwdin uttal 0 röster
02/04/2011 skogsturken [sv] skogsturken uttal 0 röster
02/04/2011 licensiering [sv] licensiering uttal 0 röster
02/04/2011 Betalningsmodellen [sv] Betalningsmodellen uttal 0 röster
02/04/2011 Leja [sv] Leja uttal 0 röster
02/04/2011 gödkalvar [sv] gödkalvar uttal 0 röster
02/04/2011 projektplanering [sv] projektplanering uttal 0 röster
02/04/2011 Införandeplan [sv] Införandeplan uttal 0 röster
02/04/2011 antaganden [sv] antaganden uttal 0 röster
02/04/2011 Nulägesbeskrivning [sv] Nulägesbeskrivning uttal 0 röster
02/04/2011 Omvärldsbevakning [sv] Omvärldsbevakning uttal 0 röster
02/04/2011 Verksamhetsnytta [sv] Verksamhetsnytta uttal 0 röster
02/04/2011 prisbild [sv] prisbild uttal 0 röster
02/04/2011 Bilagor [sv] Bilagor uttal 0 röster
02/04/2011 optimera [sv] optimera uttal 0 röster
02/04/2011 skalbar [sv] skalbar uttal 0 röster
02/04/2011 estlandssvenska [sv] estlandssvenska uttal 0 röster