Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
07/10/2020 만져요 [ko] 만져요 uttal 0 röster
07/10/2020 끝냅니다 [ko] 끝냅니다 uttal 0 röster
07/10/2020 떡뽂이 [ko] 떡뽂이 uttal 0 röster
07/10/2020 한국어 수업은 몇 층에서 해요? [ko] 한국어 수업은 몇 층에서 해요? uttal 0 röster
07/10/2020 어휘 및 표현 [ko] 어휘 및 표현 uttal 0 röster
07/10/2020 생각을 나누다 [ko] 생각을 나누다 uttal 0 röster
07/10/2020 뚱뚱해요 [ko] 뚱뚱해요 uttal 0 röster
07/10/2020 추행 [ko] 추행 uttal 0 röster
07/10/2020 약속합니다 [ko] 약속합니다 uttal 0 röster
07/10/2020 음란마귀 [ko] 음란마귀 uttal 0 röster
06/10/2020 끊을게요 [ko] 끊을게요 uttal 0 röster
06/10/2020 어땠을까? [ko] 어땠을까? uttal 0 röster
06/10/2020 농담해요 [ko] 농담해요 uttal 0 röster
06/10/2020 이뉴잇 [ko] 이뉴잇 uttal 0 röster
06/10/2020 술번개 [ko] 술번개 uttal 0 röster
06/10/2020 춤춰요 [ko] 춤춰요 uttal 0 röster
06/10/2020 이인용 자전거 [ko] 이인용 자전거 uttal 0 röster
06/10/2020 운석이 하늘을 쏜살같이 가로질렀다. [ko] 운석이 하늘을 쏜살같이 가로질렀다. uttal 0 röster
06/10/2020 난 단지 그걸 상상만 할 수 있죠. [ko] 난 단지 그걸 상상만 할 수 있죠. uttal 0 röster
06/10/2020 출입국관리 [ko] 출입국관리 uttal 0 röster
06/10/2020 들어봐 [ko] 들어봐 uttal 0 röster
06/10/2020 메꾸다 [ko] 메꾸다 uttal 0 röster
06/10/2020 천계 [ko] 천계 uttal 0 röster
06/10/2020 현자 [ko] 현자 uttal 0 röster
06/10/2020 한 바퀴 [ko] 한 바퀴 uttal 0 röster
06/10/2020 지구를 한 바퀴 돌다 [ko] 지구를 한 바퀴 돌다 uttal 0 röster
06/10/2020 조잡하다 [ko] 조잡하다 uttal 0 röster
06/10/2020 랭귀지 [ko] 랭귀지 uttal 0 röster
06/10/2020 미끄럼을 타다 [ko] 미끄럼을 타다 uttal 0 röster
06/10/2020 썰매를 타다 [ko] 썰매를 타다 uttal 0 röster