Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
21/01/2012 Soddin [sco] Soddin uttal 0 röster
21/01/2012 ile [sco] ile uttal 0 röster
20/01/2012 Haud yer weesht [sco] Haud yer weesht uttal 0 röster
20/01/2012 fermer [sco] fermer uttal 0 röster
20/01/2012 Mingin [sco] Mingin uttal 0 röster
20/01/2012 Swally [sco] Swally uttal 0 röster
19/01/2012 Stranrawer [sco] Stranrawer uttal 0 röster
19/01/2012 Cloon [sco] Cloon uttal 0 röster
19/01/2012 Evern [sco] Evern uttal 0 röster
18/01/2012 Glaekit [sco] Glaekit uttal 0 röster
18/01/2012 aboot [sco] aboot uttal 0 röster
18/01/2012 roon [sco] roon uttal 0 röster
18/01/2012 doon [sco] doon uttal 0 röster
18/01/2012 Kelsae [sco] Kelsae uttal 0 röster
18/01/2012 mither [sco] mither uttal 0 röster
18/01/2012 faither [sco] faither uttal 0 röster
18/01/2012 Saint Mirren [sco] Saint Mirren uttal 0 röster
18/01/2012 Whit dae ye hink [sco] Whit dae ye hink uttal 0 röster
18/01/2012 Nae [sco] Nae uttal 0 röster
18/01/2012 Dinnae fash yersel [sco] Dinnae fash yersel uttal 0 röster
18/01/2012 A dinnae ken [sco] A dinnae ken uttal 0 röster
18/01/2012 Scots [sco] Scots uttal 0 röster
18/01/2012 wha [sco] wha uttal 0 röster
18/01/2012 hae [sco] hae uttal 0 röster
18/01/2012 wean [sco] wean uttal 0 röster
18/01/2012 mucker [sco] mucker uttal 0 röster
18/01/2012 Awrite [sco] Awrite uttal 0 röster
18/01/2012 whit [sco] whit uttal 0 röster
18/01/2012 Aye [en] Aye uttal 1 röster
18/01/2012 naw [sco] naw uttal 0 röster