Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
28/12/2011 James [en] James uttal 1 röster
11/06/2009 trichordate [en] trichordate uttal 0 röster
08/05/2009 shite [en] shite uttal 1 röster
08/05/2009 passing [en] passing uttal 1 röster
08/05/2009 defeat [en] defeat uttal 2 röster
08/05/2009 entrapment [en] entrapment uttal 1 röster Bästa uttal
08/05/2009 heartburn [en] heartburn uttal 1 röster
08/05/2009 heartache [en] heartache uttal 1 röster Bästa uttal
06/05/2009 presbycusis [en] presbycusis uttal 1 röster Bästa uttal
06/05/2009 bastard [en] bastard uttal 2 röster
06/05/2009 dicotyledon [en] dicotyledon uttal 2 röster Bästa uttal
06/05/2009 reprehensible [en] reprehensible uttal 2 röster
06/05/2009 emanating [en] emanating uttal 1 röster
06/05/2009 discography [en] discography uttal 0 röster
06/05/2009 considering [en] considering uttal 0 röster
06/05/2009 accusatory [en] accusatory uttal 0 röster
06/05/2009 replica [en] replica uttal 0 röster
06/05/2009 trowel [en] trowel uttal 1 röster
06/05/2009 preserve [en] preserve uttal 0 röster
06/05/2009 reconstruction [en] reconstruction uttal 0 röster
06/05/2009 rehabilitation [en] rehabilitation uttal 0 röster
06/05/2009 restoration [en] restoration uttal 0 röster
06/05/2009 conservation [en] conservation uttal 0 röster
06/05/2009 preservation [en] preservation uttal 0 röster
06/05/2009 junk [en] junk uttal 3 röster Bästa uttal
06/05/2009 impeccable [en] impeccable uttal 1 röster
06/05/2009 insufferable [en] insufferable uttal 0 röster
06/05/2009 curd [en] curd uttal 0 röster
06/05/2009 exterminate [en] exterminate uttal 1 röster
06/05/2009 TARDIS [en] TARDIS uttal 1 röster Bästa uttal