Användare:

Covarrubias

Forvo-moderator

Prenumerera på uttal gjorda av Covarrubias

Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
17/09/2019 καταβέβαται [grc] καταβέβαται uttal 0 röster
17/09/2019 καταβέβασαι [grc] καταβέβασαι uttal 0 röster
17/09/2019 καταβέβαμαι [grc] καταβέβαμαι uttal 0 röster
17/09/2019 καταβέβανται [grc] καταβέβανται uttal 0 röster
17/09/2019 καταβέβασθε [grc] καταβέβασθε uttal 0 röster
17/09/2019 καταβεβάμεθα [grc] καταβεβάμεθα uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαίνωνται [grc] καταβαίνωνται uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαίνησθε [grc] καταβαίνησθε uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαινώμεθα [grc] καταβαινώμεθα uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαίνηται [grc] καταβαίνηται uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαίνωμαι [grc] καταβαίνωμαι uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαθῶσιν [grc] καταβαθῶσιν uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαθῶσι [grc] καταβαθῶσι uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαθῆτε [grc] καταβαθῆτε uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαθῶμεν [grc] καταβαθῶμεν uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαθῇ [grc] καταβαθῇ uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαθῇς [grc] καταβαθῇς uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαθῶ [grc] καταβαθῶ uttal 0 röster
17/09/2019 καταβεβαμένοι ὦσιν [grc] καταβεβαμένοι ὦσιν uttal 0 röster
17/09/2019 καταβεβαμένοι ὦσι [grc] καταβεβαμένοι ὦσι uttal 0 röster
17/09/2019 καταβεβαμένοι ἦτε [grc] καταβεβαμένοι ἦτε uttal 0 röster
17/09/2019 καταβεβαμένοι ὦμεν [grc] καταβεβαμένοι ὦμεν uttal 0 röster
17/09/2019 καταβεβαμένος ᾖ [grc] καταβεβαμένος ᾖ uttal 0 röster
17/09/2019 καταβεβαμένος ᾖς [grc] καταβεβαμένος ᾖς uttal 0 röster
17/09/2019 καταβεβαμένος ὦ [grc] καταβεβαμένος ὦ uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαίνοιτο [grc] καταβαίνοιτο uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαίνοιο [grc] καταβαίνοιο uttal 0 röster
17/09/2019 καταβαινοίμην [grc] καταβαινοίμην uttal 0 röster
17/09/2019 encaramados [es] encaramados uttal 0 röster
17/09/2019 encaramadas [es] encaramadas uttal 0 röster