Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
29/07/2012 Weihehandlung [de] Weihehandlung uttal 0 röster
29/07/2012 Zuckmücke [de] Zuckmücke uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtsfeiertag [de] Weihnachtsfeiertag uttal 0 röster
29/07/2012 Weihkessel [de] Weihkessel uttal 0 röster
29/07/2012 Weihgeschenk [de] Weihgeschenk uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtsgabe [de] Weihnachtsgabe uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtsgeld [de] Weihnachtsgeld uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtskrippe [de] Weihnachtskrippe uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtspause [de] Weihnachtspause uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtsgratifikation [de] Weihnachtsgratifikation uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtskonzert [de] Weihnachtskonzert uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtskerze [de] Weihnachtskerze uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtsschmuck [de] Weihnachtsschmuck uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtskaktus [de] Weihnachtskaktus uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtspyramide [de] Weihnachtspyramide uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtsrose [de] Weihnachtsrose uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtsstolle [de] Weihnachtsstolle uttal 0 röster
29/07/2012 Zuckerwürfel [de] Zuckerwürfel uttal 0 röster
29/07/2012 zuckerlrosa [de] zuckerlrosa uttal 0 röster
29/07/2012 Zuckerstein [de] Zuckerstein uttal 0 röster
29/07/2012 Zuckerraffinade [de] Zuckerraffinade uttal 0 röster
29/07/2012 Zuckerkrümel [de] Zuckerkrümel uttal 0 röster
29/07/2012 weihnachtlich [de] weihnachtlich uttal 0 röster
29/07/2012 Zuckung [de] Zuckung uttal 0 röster
29/07/2012 Zuckertüte [de] Zuckertüte uttal 0 röster
29/07/2012 Zuckerrübensirup [de] Zuckerrübensirup uttal 0 röster
29/07/2012 Zuckerstange [de] Zuckerstange uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtsabend [de] Weihnachtsabend uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnacht [de] Weihnacht uttal 0 röster
29/07/2012 Weihnachtsbasar [de] Weihnachtsbasar uttal 0 röster