Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
13/08/2012 Seelenfriede [de] Seelenfriede uttal 0 röster
13/08/2012 Schweißung [de] Schweißung uttal 0 röster
13/08/2012 Topfgabel [de] Topfgabel uttal 0 röster
13/08/2012 Warägerstamm [de] Warägerstamm uttal 0 röster
13/08/2012 Trockner [de] Trockner uttal 0 röster
13/08/2012 Versorgungsstelle [de] Versorgungsstelle uttal 0 röster
13/08/2012 Unterkapitel [de] Unterkapitel uttal 0 röster
13/08/2012 Vorsitzführung [de] Vorsitzführung uttal 0 röster
13/08/2012 Vielfraß [de] Vielfraß uttal 0 röster
13/08/2012 Sinngedicht [de] Sinngedicht uttal 0 röster
13/08/2012 Trödler [de] Trödler uttal 0 röster
13/08/2012 sultanat [de] sultanat uttal 0 röster
13/08/2012 Schöpfkelle [de] Schöpfkelle uttal 0 röster
13/08/2012 Schwächung [de] Schwächung uttal 0 röster
13/08/2012 Schwärmerei [de] Schwärmerei uttal 0 röster
13/08/2012 Waagestück [de] Waagestück uttal 0 röster
13/08/2012 Schleifer [de] Schleifer uttal 0 röster
13/08/2012 Schimpferei [de] Schimpferei uttal 0 röster
13/08/2012 Schneewiesel [de] Schneewiesel uttal 0 röster
13/08/2012 Spaßmacher [de] Spaßmacher uttal 0 röster
13/08/2012 Verschmitztheit [de] Verschmitztheit uttal 0 röster
13/08/2012 salmiak [de] salmiak uttal 0 röster
13/08/2012 Tintenfaß [de] Tintenfaß uttal 0 röster
13/08/2012 Wiesbaum [de] Wiesbaum uttal 0 röster
13/08/2012 Schnittrest [de] Schnittrest uttal 0 röster
13/08/2012 Taxometer [de] Taxometer uttal 0 röster
13/08/2012 Vorherbestimmung [de] Vorherbestimmung uttal 0 röster
13/08/2012 Siebengestirn [de] Siebengestirn uttal 0 röster
13/08/2012 Unartigkeit [de] Unartigkeit uttal 0 röster
13/08/2012 Windung [de] Windung uttal 0 röster