Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
11/09/2012 upplysningsskyldighet [sv] upplysningsskyldighet uttal 0 röster
11/09/2012 skriftligen [sv] skriftligen uttal 0 röster
11/09/2012 personuppgiftsombudet [sv] personuppgiftsombudet uttal 0 röster
11/09/2012 tecknandet [sv] tecknandet uttal 0 röster
11/09/2012 avtalsförpliktelser [sv] avtalsförpliktelser uttal 0 röster
11/09/2012 servicenät [sv] servicenät uttal 0 röster
11/09/2012 kostnadsfritt [sv] kostnadsfritt uttal 0 röster
11/09/2012 hemförsäkringen [sv] hemförsäkringen uttal 0 röster
11/09/2012 skadehändelse [sv] skadehändelse uttal 0 röster
11/09/2012 marknadsföring [sv] marknadsföring uttal 0 röster
11/09/2012 hemkomst [sv] hemkomst uttal 0 röster
11/09/2012 foldern [sv] foldern uttal 0 röster
11/09/2012 beställas [sv] beställas uttal 0 röster
11/09/2012 beskriv [sv] beskriv uttal 0 röster
11/09/2012 ersättningsanspråk [sv] ersättningsanspråk uttal 0 röster
11/09/2012 huvudkontor [sv] huvudkontor uttal 1 röster Bästa uttal
11/09/2012 privatskador [sv] privatskador uttal 0 röster
11/09/2012 försäkringsbevis [sv] försäkringsbevis uttal 0 röster
11/09/2012 resehandlingen [sv] resehandlingen uttal 0 röster
11/09/2012 trädgårdsväxt [sv] trädgårdsväxt uttal 0 röster
11/09/2012 omprövat [sv] omprövat uttal 0 röster
11/09/2012 skadereglerare [sv] skadereglerare uttal 0 röster
11/09/2012 försäkringsnämnder [sv] försäkringsnämnder uttal 0 röster
11/09/2012 personförsäkringsnämnden [sv] personförsäkringsnämnden uttal 0 röster
11/09/2012 avger [sv] avger uttal 0 röster
11/09/2012 försäkringstagare [sv] försäkringstagare uttal 0 röster
11/09/2012 livförsäkring [sv] livförsäkring uttal 0 röster
11/09/2012 karlavägen [sv] karlavägen uttal 0 röster
11/09/2012 personskadenämnd [sv] personskadenämnd uttal 0 röster
11/09/2012 skaderegleringsfrågor [sv] skaderegleringsfrågor uttal 0 röster