Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
12/09/2012 utbildningsområdet [sv] utbildningsområdet uttal 0 röster
12/09/2012 engagerat [sv] engagerat uttal 0 röster
12/09/2012 lyhördhet [sv] lyhördhet uttal 0 röster
12/09/2012 Polisförbundet [sv] Polisförbundet uttal 0 röster
12/09/2012 poliser [sv] poliser uttal 0 röster
12/09/2012 arbetsmetoder [sv] arbetsmetoder uttal 0 röster
12/09/2012 karriärutveckling [sv] karriärutveckling uttal 0 röster
12/09/2012 Medlemsundersökningen [sv] Medlemsundersökningen uttal 0 röster
12/09/2012 temperaturmätare [sv] temperaturmätare uttal 0 röster
12/09/2012 uppmärksammat [sv] uppmärksammat uttal 0 röster
12/09/2012 omorganisationen [sv] omorganisationen uttal 0 röster
12/09/2012 förstatligandet [sv] förstatligandet uttal 0 röster
12/09/2012 medarbetarna [sv] medarbetarna uttal 0 röster
12/09/2012 ledarskapet [sv] ledarskapet uttal 0 röster
12/09/2012 synpunkter [sv] synpunkter uttal 0 röster
12/09/2012 ­högskolor [sv] ­högskolor uttal 0 röster
12/09/2012 universitetsstatus [sv] universitetsstatus uttal 0 röster
12/09/2012 debatteras [sv] debatteras uttal 0 röster
12/09/2012 nyutkommen [sv] nyutkommen uttal 0 röster
12/09/2012 testade [sv] testade uttal 0 röster
12/09/2012 uppmärksammad [sv] uppmärksammad uttal 0 röster
12/09/2012 huvudpoängen [sv] huvudpoängen uttal 0 röster
12/09/2012 studieinsatser [sv] studieinsatser uttal 0 röster
12/09/2012 högskole­utbildning [sv] högskole­utbildning uttal 0 röster
12/09/2012 studieovana [sv] studieovana uttal 0 röster
12/09/2012 Författarna [sv] Författarna uttal 0 röster
12/09/2012 välutbildade [sv] välutbildade uttal 0 röster
12/09/2012 framstegen [sv] framstegen uttal 0 röster
12/09/2012 måttliga [sv] måttliga uttal 0 röster
12/09/2012 högskolorna [sv] högskolorna uttal 0 röster