Kategori:

toponimy-tuvan

Prenumerera på toponimy-tuvan uttal

 • бай uttal бай [tt]
 • агыш uttal агыш [tt]
 • Шурум-Хөл uttal Шурум-Хөл [tyv]
 • Пөштүг-Хем uttal Пөштүг-Хем [tyv]
 • Кадый uttal Кадый [tt]
 • Салык uttal Салык [tyv]
 • Улуг-Аяңгаты uttal Улуг-Аяңгаты [tyv]
 • Ак-Довурак uttal Ак-Довурак [ru]
 • калчан uttal калчан [tt]
 • талым uttal талым [tt]
 • Кара-Харагай uttal Кара-Харагай [tyv]
 • Хадың uttal Хадың [tyv]
 • Көжээ uttal Көжээ [tyv]
 • Ортаа-Шивилиг uttal Ортаа-Шивилиг [tyv]
 • Дөң-Терезин uttal Дөң-Терезин [tyv]
 • Бай-Тайга uttal Бай-Тайга [tyv]
 • Көк-Сайыр uttal Көк-Сайыр [tyv]
 • Тере-Хөл uttal Тере-Хөл [tyv]
 • Ээрбек uttal Ээрбек [tyv]
 • Чавала uttal Чавала [tyv]
 • Балыктыг-Хем uttal Балыктыг-Хем [tyv]
 • Хаактыг-Хем uttal Хаактыг-Хем [tyv]
 • Сарыг-Хөл uttal Сарыг-Хөл [tyv]
 • Чүрек-Тайга uttal Чүрек-Тайга [tyv]
 • Өстүре uttal Өстүре [tyv]
 • Качык uttal Качык [tt]
 • эжим uttal эжим [tyv]
 • Чазылыг-Хем uttal Чазылыг-Хем [tyv]
 • Доңгул-Тайга uttal Доңгул-Тайга [tyv]
 • Майналыг uttal Майналыг [tyv]
 • Ортаа-Хем uttal Ортаа-Хем [tyv]
 • Хөлчүк uttal Хөлчүк [tyv]
 • Биче-Баян-Кол uttal Биче-Баян-Кол [tyv]
 • Чойган-Хөл uttal Чойган-Хөл [tyv]
 • Ак-Кара-Суг uttal Ак-Кара-Суг [tyv]
 • Оргу-Тайга uttal Оргу-Тайга [tyv]
 • Үжеп-Аксы uttal Үжеп-Аксы [tyv]
 • Чыргакы uttal Чыргакы [tyv]
 • Өртең-Тайга uttal Өртең-Тайга [tyv]
 • Чиңге-Сай uttal Чиңге-Сай [tyv]
 • Шара-Нуур uttal Шара-Нуур [tyv]
 • Spela in uttal för Межегей Межегей [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Тээли Тээли [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Эмген-Хөл Эмген-Хөл [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Теректиг-Хем Теректиг-Хем [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Теректиг Теректиг [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Шаңган Шаңган [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Шекпээр Шекпээр [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Улуг-Бугаш Улуг-Бугаш [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Улуг-Хая Улуг-Хая [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Уургайлыг Уургайлыг [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Үш-Белдир Үш-Белдир [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Үшпе-Хөл Үшпе-Хөл [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Хам-Дыт Хам-Дыт [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Хөндергей Хөндергей [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Чааты Чааты [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Чаш-Тал Чаш-Тал [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Чедер Чедер [uk | tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Чиңге-Каът Чиңге-Каът [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för чөөн чөөн [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Шаңчы Шаңчы [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Шагонар Шагонар [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Аныяк-Аяңгаты Аныяк-Аяңгаты [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Булуң-Бажы Булуң-Бажы [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Берт-Ой Берт-Ой [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Белин-Нуур Белин-Нуур [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Белдир-Арыг Белдир-Арыг [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Бедий Бедий [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Баян-Кол Баян-Кол [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Баскыш-Хөл Баскыш-Хөл [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Аът-Чолдуг-Тайга Аът-Чолдуг-Тайга [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Артыш-Тайга Артыш-Тайга [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Бүрен-Хем-Аксы Бүрен-Хем-Аксы [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Амдыйгын-Хөл Амдыйгын-Хөл [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Ак-Тал Ак-Тал [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Ак-Кежиг Ак-Кежиг [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Ак-Даш Ак-Даш [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Ак-Аксы Ак-Аксы [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Айматы Айматы [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Азөөт Азөөт [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Адар-Төш Адар-Төш [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Көшке-Тайга Көшке-Тайга [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Сукпак Сукпак [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Самагалдай Самагалдай [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Саадак-Терек Саадак-Терек [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Маймазын Маймазын [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Кызыл-Тей Кызыл-Тей [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Кызыл-Тайга Кызыл-Тайга [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för куран куран [kv | tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Кудургалыг Кудургалыг [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Тевек Тевек [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Каък Каък [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Каравей Каравей [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Кара-Тайга Кара-Тайга [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Кара-Булуң Кара-Булуң [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Кара-Белдир Кара-Белдир [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Кара-Адыр Кара-Адыр [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Дүрген Дүрген [tyv] Väntar på uttal
 • Spela in uttal för Далга-Хонуг Далга-Хонуг [tyv] Väntar på uttal