Uttala

Du kan välja ett språk för att se ord som väntar på uttal på just det språket.

 • Spela in uttal för къэзэр къэзэр
 • Spela in uttal för гъэбэтэн гъэбэтэн
 • Spela in uttal för зыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • Spela in uttal för зыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • Spela in uttal för хузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • Spela in uttal för абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • Spela in uttal för ӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • Spela in uttal för хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • Spela in uttal för хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • Spela in uttal för щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • Spela in uttal för хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • Spela in uttal för ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • Spela in uttal för цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ
 • Spela in uttal för улъиигъэ улъиигъэ
 • Spela in uttal för ящхьопэ ящхьопэ
 • Spela in uttal för щхьэпэн щхьэпэн
 • Spela in uttal för накӏэ хуэщӏын накӏэ хуэщӏын
 • Spela in uttal för зэдаӏуэ тхылъ зэдаӏуэ тхылъ
 • Spela in uttal för зэгъэпэща зэгъэпэща
 • Spela in uttal för шэдыбжь пшынэ шэдыбжь пшынэ
 • Spela in uttal för силӏ силӏ
 • Spela in uttal för Тхьэ, сымыщӏэ. Тхьэ, сымыщӏэ.
 • Spela in uttal för А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Spela in uttal för къуенцӏ къуенцӏ
 • Spela in uttal för къуенару къуенару
 • Spela in uttal för зыухьын зыухьын
 • Spela in uttal för зыутхыпщӏын зыутхыпщӏын
 • Spela in uttal för зыуфэбгъун зыуфэбгъун
 • Spela in uttal för зыуфэн зыуфэн
 • Spela in uttal för зыунэгъуэджын зыунэгъуэджын
 • Spela in uttal för зыутхын зыутхын
 • Spela in uttal för зыукъэбзын зыукъэбзын
 • Spela in uttal för зыумысын зыумысын
 • Spela in uttal för зыулъэпцӏын зыулъэпцӏын
 • Spela in uttal för зыукъуэншын зыукъуэншын
 • Spela in uttal för зыукъэбзыжын зыукъэбзыжын
 • Spela in uttal för зыуикӏ зыуикӏ
 • Spela in uttal för зыукӏыжын зыукӏыжын
 • Spela in uttal för зыукъуэдиин зыукъуэдиин
 • Spela in uttal för зыузэщӏыныгъэ зыузэщӏыныгъэ
 • Spela in uttal för зыуи зыуи
 • Spela in uttal för зыузэдын зыузэдын
 • Spela in uttal för зыузэщӏын зыузэщӏын
 • Spela in uttal för зыужьыныгъэ зыужьыныгъэ
 • Spela in uttal för зыужьыгъуэ зыужьыгъуэ
 • Spela in uttal för зыужьыкӏэ зыужьыкӏэ
 • Spela in uttal för зыудыныхьын зыудыныхьын
 • Spela in uttal för зыудэн зыудэн
 • Spela in uttal för зыугъуеин зыугъуеин
 • Spela in uttal för зыудыгъун зыудыгъун