Uttala

Du kan välja ett språk för att se ord som väntar på uttal på just det språket.

 • Spela in uttal för хэкухуэфӏ хэкухуэфӏ
 • Spela in uttal för блэ зэраукӀ баш блэ зэраукӀ баш
 • Spela in uttal för Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ
 • Spela in uttal för блэ зэуар кӀапсэм щощтэ блэ зэуар кӀапсэм щощтэ
 • Spela in uttal för псым симыхьмэ псым симыхьмэ
 • Spela in uttal för згъэпщкӏуащ згъэпщкӏуащ
 • Spela in uttal för псэ зыпыт псэ зыпыт
 • Spela in uttal för тхылъыр зытеухуар сыт? тхылъыр зытеухуар сыт?
 • Spela in uttal för хьэкӏэпыч хьэкӏэпыч
 • Spela in uttal för пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ
 • Spela in uttal för хуэпщэфӏэн хуэпщэфӏэн
 • Spela in uttal för сыкъыфӏэбгъанура? сыкъыфӏэбгъанура?
 • Spela in uttal för мэкIухуэ мэкIухуэ
 • Spela in uttal för силӏ силӏ
 • Spela in uttal för А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Spela in uttal för къуенцӏ къуенцӏ
 • Spela in uttal för къуенару къуенару
 • Spela in uttal för зызэхэцӏэлэжын зызэхэцӏэлэжын
 • Spela in uttal för зызэшэкӏын зызэшэкӏын
 • Spela in uttal för зызэхъуэкӏын зызэхъуэкӏын
 • Spela in uttal för зызэхэуфэн зызэхэуфэн
 • Spela in uttal för зызэхуэщӏын зызэхуэщӏын
 • Spela in uttal för зызэхуитӏэн зызэхуитӏэн
 • Spela in uttal för зызэхуэшэн зызэхуэшэн
 • Spela in uttal för зызэфӏэхын зызэфӏэхын
 • Spela in uttal för зызэфӏэшын зызэфӏэшын
 • Spela in uttal för зызэфӏэгъэпкӏэн зызэфӏэгъэпкӏэн
 • Spela in uttal för зызэфӏэгъэпщхьэн зызэфӏэгъэпщхьэн
 • Spela in uttal för зызэфӏэлъхьэн зызэфӏэлъхьэн
 • Spela in uttal för зызэупсеин зызэупсеин
 • Spela in uttal för зызэфӏэгъэлэлын зызэфӏэгъэлэлын
 • Spela in uttal för зызэтеубыдэн зызэтеубыдэн
 • Spela in uttal för зызэтешэщӏэн зызэтешэщӏэн
 • Spela in uttal för зызэтеуӏэфӏэн зызэтеуӏэфӏэн
 • Spela in uttal för зызэтеубыдэжын зызэтеубыдэжын
 • Spela in uttal för зызэтеӏыгъэн зызэтеӏыгъэн
 • Spela in uttal för зызэтеӏэжьэн зызэтеӏэжьэн
 • Spela in uttal för зызэтеуӏэфӏэжын зызэтеуӏэфӏэжын
 • Spela in uttal för зызэпэщӏэсэн зызэпэщӏэсэн
 • Spela in uttal för зызэрыгъэпщхьэн зызэрыгъэпщхьэн
 • Spela in uttal för зызэпыщӏэн зызэпыщӏэн
 • Spela in uttal för зызэпэгъэзэн зызэпэгъэзэн
 • Spela in uttal för зызэпэплъыхьыжын зызэпэплъыхьыжын
 • Spela in uttal för зызэпылъхьэн зызэпылъхьэн
 • Spela in uttal för зызэпылъэщӏыхьын зызэпылъэщӏыхьын
 • Spela in uttal för зызэпщытын зызэпщытын
 • Spela in uttal för зызэпыӏудзын зызэпыӏудзын
 • Spela in uttal för зызэпылӏэщӏыхьыжын зызэпылӏэщӏыхьыжын
 • Spela in uttal för зызэпкърегъэчын зызэпкърегъэчын
 • Spela in uttal för зызэпщӏэхэдзэн зызэпщӏэхэдзэн