Uttala

Du kan välja ett språk för att se ord som väntar på uttal på just det språket.

 • Spela in uttal för хэхауэ хэхауэ
 • Spela in uttal för хъуэпскӏын хъуэпскӏын
 • Spela in uttal för зэрыхь зэрыхь
 • Spela in uttal för хуэшэчын хуэшэчын
 • Spela in uttal för пкърыхуэн пкърыхуэн
 • Spela in uttal för пкърыупщӏыхьын щӏадзащ пкърыупщӏыхьын щӏадзащ
 • Spela in uttal för пкърыупщӏыхьын пкърыупщӏыхьын
 • Spela in uttal för пкъырыпкъынэ пкъырыпкъынэ
 • Spela in uttal för "сэ" жызыӏэ "сэ" жызыӏэ
 • Spela in uttal för гуэдзыпкъэ гуэдзыпкъэ
 • Spela in uttal för дапхъэ зэтет дапхъэ зэтет
 • Spela in uttal för сыадыгэщ сыадыгэщ
 • Spela in uttal för сыкъуаншэщ сыкъуаншэщ
 • Spela in uttal för Нарткъалэ сыдэсщ Нарткъалэ сыдэсщ
 • Spela in uttal för бэнакӀуэм сахэтщ бэнакӀуэм сахэтщ
 • Spela in uttal för кином сокӏуэ кином сокӏуэ
 • Spela in uttal för апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым
 • Spela in uttal för апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым
 • Spela in uttal för зыри зэзгъэцӏыхукъым зыри зэзгъэцӏыхукъым
 • Spela in uttal för ӏейуэ сыпхуозэш ӏейуэ сыпхуозэш
 • Spela in uttal för пхузогъэгъу пхузогъэгъу
 • Spela in uttal för сынопсалъэкъым сынопсалъэкъым
 • Spela in uttal för сымис сымис
 • Spela in uttal för зызотхьэщӏ зызотхьэщӏ
 • Spela in uttal för адыгэбзэ зызогъащӏэ адыгэбзэ зызогъащӏэ
 • Spela in uttal för ябгъэ ябгъэ
 • Spela in uttal för ябжыр ябжыр
 • Spela in uttal för ябж ябж
 • Spela in uttal för ягуар ягъавэ ягуар ягъавэ
 • Spela in uttal för ямыдэ ямыдэ
 • Spela in uttal för ямыдэу щытын ямыдэу щытын
 • Spela in uttal för сыт псом япэр? сыт псом япэр?
 • Spela in uttal för еужьэрэкӏ еужьэрэкӏ
 • Spela in uttal för щэ ныкъуэ щэ ныкъуэ
 • Spela in uttal för Яша Яша [имя, dict_uk]
 • Spela in uttal för яшэ яшэ
 • Spela in uttal för зыкӏуэцӏашыхь зыкӏуэцӏашыхь
 • Spela in uttal för зыкӏуэцӏалъхьэ зыкӏуэцӏалъхьэ
 • Spela in uttal för хьэпшыпылъэ хьэпшыпылъэ
 • Spela in uttal för ящӏ ящӏ
 • Spela in uttal för ӏэ лалэ ӏэ лалэ
 • Spela in uttal för телъэтыпӏэ телъэтыпӏэ
 • Spela in uttal för телъэтын телъэтын
 • Spela in uttal för жэщым яшхын жэщым яшхын
 • Spela in uttal för ахэр игъэшхэн хуейт ахэр игъэшхэн хуейт
 • Spela in uttal för ахэм шыр къыраш ахэм шыр къыраш
 • Spela in uttal för псыӏэрышэ псыӏэрышэ
 • Spela in uttal för ар дауэ? ар дауэ?
 • Spela in uttal för тэмакъыдзэ тэмакъыдзэ
 • Spela in uttal för бдзэху бдзэху