Uttala

Du kan välja ett språk för att se ord som väntar på uttal på just det språket.

 • Spela in uttal för tatawaw tatawaw
 • Spela in uttal för pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Spela in uttal för Mosakahiken Mosakahiken
 • Spela in uttal för tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Spela in uttal för piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Spela in uttal för pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Spela in uttal för pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Spela in uttal för e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Spela in uttal för e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Spela in uttal för e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Spela in uttal för soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Spela in uttal för micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Spela in uttal för sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Spela in uttal för e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Spela in uttal för ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Spela in uttal för ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Spela in uttal för papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Spela in uttal för mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Spela in uttal för atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Spela in uttal för misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Spela in uttal för misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Spela in uttal för kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Spela in uttal för misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Spela in uttal för misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Spela in uttal för kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Spela in uttal för akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Spela in uttal för e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Spela in uttal för tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Spela in uttal för tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Spela in uttal för misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Spela in uttal för pihtokwahew pihtokwahew
 • Spela in uttal för osihew osihew
 • Spela in uttal för kociw kociw
 • Spela in uttal för nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • Spela in uttal för nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • Spela in uttal för nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • Spela in uttal för onikanohtew onikanohtew
 • Spela in uttal för onikanapoyow onikanapoyow
 • Spela in uttal för e-maskamat e-maskamat
 • Spela in uttal för kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • Spela in uttal för napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • Spela in uttal för okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • Spela in uttal för otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • Spela in uttal för otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • Spela in uttal för naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • Spela in uttal för otawi-metawew otawi-metawew
 • Spela in uttal för tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • Spela in uttal för peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]