Fraser för att visa vägen på tyska

“Ta första gatan till höger”, “Fortsätt rakt fram”...  Att lära sig fråga och förstå anvisningar om vägen på en ny plats är en naturlig del av resande trots teknikens framsteg på detta område. Här finns fraserv som hjälper dig i sådana situationer.