Bankärenden

Att kommunicera med  bankpersonal i ett land vars språk du  inte talar kan vara en obehaglig erfarenhet. Här finner du en uppsättning fraser, som kan hjälpa dig i en sådan situation.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play