Termer för drycker på spanska

Beställa en Coca-Cola i ett annat land och försöka göra sig förstådd kan vara svårare än det verkar. Kolla den här guiden som kan hjälpa dig i sådana situationer.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play