Vanliga fraser på portugisiska

I varje språk finns en uppsättning fraser som används hela tiden. Här hittar du några av dessa som du mkommer att behöva.