Vi reser så mycket numera, att det blir alltmera troligt att vi besöker länder där vi inte förstår deras språk bra. mer

Därför har Forvo skapat en ny avdelning "Resefraser". Här hittar du guider fyllda av användbara fraser att använda vid besök i ett land där du inte talar språket.

Fraserna är grupperade för speciella situationer som kan uppstå på resor. Som du ser är alla fraser översatta till olika språk med utskrift och uttal.

Här finns också ett avsnitt "Grundläggande", som innehåller ett särskilt ordförråd avsett att komplettera guiderna.