Termer för olika platser på persiska

Att försöka hitta en toalett iParis eller närmaste Metrostation   i Madrid är  exempel på situationer man kan befinna sig i om man reser till Frankrike eller Spanien. Kunskaper i följande grundläggande uttryck är till stor hjälp i olika situationer.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play