Uttala dagar och månader på persiska

Grundläggande ordförråd för den som lär ett nytt språk.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play