Vanliga fraser på nederländska

I varje språk finns en uppsättning fraser som används hela tiden. Här hittar du några av dessa som du mkommer att behöva.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play