Viktiga fraser vid nödsituationer och sjukdom på  kinesiska

Besöka läkare eller sjukhus hoppas vi slippa när vi reser utomlands, men tyvärr händer det mycket oftare än vi tror. Följande fraser och ord är till hjälp.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play