Fraser för att hälsa, säga hej då och ursäkta sig på grekiska

Det är viktigt att uppträda korrekt när man talar ett annat språk, särskilt på resa utomlands. Artighet är en viktig sida av världen vi lever i, och uttryck som “snälla” eller “tack” finns i alla språk. Grundkunskaper om dylika uttryck kan vara till stor hjälp.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play