Termer för de olika kroppsdelarna på engelska

Denna guide kan visa sig mycket användbar om du måste sökavård utomlands då du har stukat en vrist eller kanske fått ont i halsen. Att känna till kroppsdelars namn på andra språk är otroligt användbart.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play