Fraser för bankärenden på engelska

Att kommunicera med  bankpersonal i ett land vars språk du  inte talar kan vara en obehaglig erfarenhet. Här finner du en uppsättning fraser, som kan hjälpa dig i en sådan situation.