Ordförrråd för meteorologi på danska

“Svår frost i Moskva”, “Tyfon närmar sig Macao”, “Det snöar i Berlin”. Vädret är ett vanligt samtalsämne, vilket land du än är i. Använd denna guide för att få grepp orden som rör väder.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play