Forvo: uttalslexikonet. Världens alla ord uttalade av modersmålstalare

Användare: vladakhvostik Prenumerera på uttal gjorda av vladakhvostik

Se användarens presentation och ord.

Det finns inga ord i listan.
Lägg till ord som du vill få uttalade

Användarpresentation

Kön: Kvinna

Dialekt/land: Ryssland

Kontakta vladakhvostik


Användarstatistik

Uttal: 0

Tillagda ord: 0

Visningar: 859


Användarens placering

Efter antal tillagda ord: n/a

Efter antal uttalade ord: n/a