Användare:

dorabora

Forvo-moderator

Prenumerera på uttal gjorda av dorabora

Se användarens presentation och ord.
Datum Ord Lyssna Röster
03/11/2015 overheard [en] overheard uttal 1 röster
03/11/2015 thrashing [en] thrashing uttal 0 röster
03/11/2015 rotten to the core [en] rotten to the core uttal 1 röster
03/11/2015 undisputed [en] undisputed uttal 0 röster
03/11/2015 third-person [en] third-person uttal 0 röster
03/11/2015 bank statement [en] bank statement uttal 1 röster
03/11/2015 amphiprostyle [en] amphiprostyle uttal 0 röster
03/11/2015 Phrynichus [en] Phrynichus uttal 0 röster
03/11/2015 echini [en] echini uttal 0 röster
03/11/2015 Euryale [en] Euryale uttal 0 röster
03/11/2015 obliger [en] obliger uttal 0 röster
03/11/2015 canonicalize [en] canonicalize uttal 0 röster
03/11/2015 squirearchal [en] squirearchal uttal 0 röster
03/11/2015 archaezoa [en] archaezoa uttal 0 röster
03/11/2015 ophthalmodynamometer [en] ophthalmodynamometer uttal 0 röster
03/11/2015 Sialolithotomy [en] Sialolithotomy uttal 0 röster
03/11/2015 squirearchy [en] squirearchy uttal 0 röster
03/11/2015 Letter of marque [en] Letter of marque uttal 0 röster
03/11/2015 Aristagoras [en] Aristagoras uttal 0 röster
03/11/2015 mountain range [en] mountain range uttal 0 röster
03/11/2015 freeholder [en] freeholder uttal 0 röster
03/11/2015 ampullaceous [en] ampullaceous uttal 0 röster
03/11/2015 tinkly [en] tinkly uttal 0 röster
03/11/2015 mopsy [en] mopsy uttal 0 röster
03/11/2015 Gwendolen Harleth [en] Gwendolen Harleth uttal 0 röster
03/11/2015 isoprenoids [en] isoprenoids uttal 0 röster
03/11/2015 Portuguese man-of-war [en] Portuguese man-of-war uttal 0 röster
03/11/2015 thanks-offering [en] thanks-offering uttal 0 röster
29/10/2015 Houses of Parliament [en] Houses of Parliament uttal 0 röster
29/10/2015 Battle of Zama [en] Battle of Zama uttal 0 röster