Rekommendationer angående tillägg av ord på Forvo

Rekommendationer om tillägg av ord

Det här är en kort handledning med rekommendationer för tillägg av ord på Forvo utöver vad som uttryckligen förbjuds i vår policy. Givetvis finns en mängd undantag från dessa grundregler i denna ordens magiska värld.

Rekommenderas
- Verb.
- Namn på platser.
- Namn på människor.
- Varumärken.
- Grundtal: 1, 10, 100, fem osv.
- Olika böjningar av verb, pluralformer osv.

Rekommenderas ej
- Ord med artiklar (t.ex. den bilen, de bilarna).
- Ord med onödiga prepositioner (t.ex. i bilen).
- Fraser, bortsett från idiomatiska uttryck.
- Ord och namn från andra språk.
- Talserier (t.ex. 234, 235, 236).
- Ord som saknar anledning att uttalas tillsammans (t.ex. gul bil).

Mer hjälp om ord

Läs vår FAQ eller kontakta oss här.