Forvo: uttalslexikon på uzbekiska.

Språk: uzbekiska [Ўзбек / Oʻzbekche] Prenumerera på uzbekiska uttal

  • Antal talare: 17.000.000
  • Antal talare på Forvo: 63
  • Uttalade ord: 320
  • Ord som väntar på uttal: 200
uzbekiska

Foto: babasteve