ilokano ord som väntar uttal (från kadakuada till Magustuan)

Språk: ilokano [Ilokano] Tillbaka till ilokano

606 ord som väntar uttal. Tillbaka till ilokano [Ilokano]
 • Spela in uttal för kadakuadakadakuada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för kunankunan [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för nga'gsasaritanga'gsasarita [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för kamatiskamatis [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för tarongtarong [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för AddadaAddada [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för tawatawa
 • Spela in uttal för idiayidiay [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för AgtatamdagkamAgtatamdagkam [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för bigbigatbigbigat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för i ngarudi ngarud [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för paryaparya [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för immisemimmisem [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för maladagamaladaga [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för ubbingubbing [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för agbasbasaagbasbasa [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för nangnangrunanangnangruna [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för adudaaduda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för tattaotattao [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för dagitidagiti [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för salun-atdasalun-atda [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för mangmangtedmangmangted [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för napalangguadkanapalangguadka [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för sikasika [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song, you, chemical element, names]
 • Spela in uttal för simmungbatsimmungbat [Tarong, Kamatis, Paria, Iloco song]
 • Spela in uttal för malemmalem [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Spela in uttal för atipaenatipaen [saluyot, jute, Iloco song]
 • Spela in uttal för NabaknangNabaknang [saluyot, jute, Iloco song]
 • Spela in uttal för siasinosiasino [saluyot, jute, Iloco song]
 • Spela in uttal för MagustuanMagustuan [saluyot, jute, Iloco song]