ilokano ord som väntar uttal (från tulod till pintasmo)

Språk: ilokano [Ilokano] Tillbaka till ilokano

606 ord som väntar uttal. Tillbaka till ilokano [Ilokano]
 • Spela in uttal för tulodtulod [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för tultuludentultuluden [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för kantokanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, zoning, names of places in Indonesia]
 • Spela in uttal för naalumamaynaalumamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för pagammuanenpagammuanen [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för mailibaymailibay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för makaturogmakaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för turogturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för rupamrupam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för paniopanio [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, toalla]
 • Spela in uttal för dinakantodinakanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för kagatenkagaten [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för lamoklamok [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • Spela in uttal för maimasmontomaimasmonto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för maturogmaturog [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för naimasnaimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för nananamnananam [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för nagimasnagimas [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för AnnayAnnay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Towns - France]
 • Spela in uttal för pusopuso [verbo]
 • Spela in uttal för anayanay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love, Animal]
 • Spela in uttal för nasaemnasaem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för naut-utnaut-ut [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för la unayla unay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för itdemitdem [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för pannaranaypannaranay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för kaasiakkaasiak [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för maidasaymaidasay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för nagsawaynagsaway [nagsaway a pintasmo, Iloco song]
 • Spela in uttal för pintasmopintasmo [nagsaway a pintasmo, Iloco song]