ilokano ord som väntar uttal (från tapno till sinamay)

Språk: ilokano [Ilokano] Tillbaka till ilokano

606 ord som väntar uttal. Tillbaka till ilokano [Ilokano]
 • Spela in uttal för tapnotapno [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för maipapasmomaipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för guramguram [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för kaniakkaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för sentimientosentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för indengamindengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för naslagnaslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för silawmosilawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för kadkad
 • Spela in uttal för ipaidamipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för SangsangitkoSangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Spela in uttal för naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för Samsam-itekSamsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för NanglaylayNanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för ayatkonayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för KadiKadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • Spela in uttal för palasbangempalasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för danasemdanasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för ikeddengikeddeng [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för darasendarasen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för indayonenkantoindayonenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för sinamaysinamay [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]