ilokano ord som väntar uttal (från isublinanto till naumagen)

Språk: ilokano [Ilokano] Tillbaka till ilokano

606 ord som väntar uttal. Tillbaka till ilokano [Ilokano]
 • Spela in uttal för isublinantoisublinanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för nagmarkanagmarka [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för namarkaannamarkaan [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för nagankonaganko [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för nabordaannabordaan [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för nangatonangato [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för gaw-atengaw-aten [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för SabongSabong [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för dipaydipay [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för nagukradnagukrad [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för DenggemDenggem [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för bibinenkabibinenka [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för inkantoinkanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för diaydiay [Manang Biday, Iloco song, Costa Rica]
 • Spela in uttal för dayadaya [female names, Indian names, india, Iloco song, Manang Biday, name, noun, kurdish noun]
 • Spela in uttal för agalakantoagalakanto [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för bunga'tbunga't [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för lansoneslansones [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för kitakita
 • Spela in uttal för nababanababa [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för dimodimo [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för balasangakbalasangak [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för sinampusosinampuso [Manang Biday, Iloco song]
 • Spela in uttal för nasipngetnasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för lubongkolubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för silawansilawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för mayaw-awanmayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för nanglipatennanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • Spela in uttal för KarimKarim [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, prénom masculin]
 • Spela in uttal för naumagennaumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]