ilokano ord som väntar uttal (från agayat till ken)

Språk: ilokano [Ilokano] Tillbaka till ilokano

606 ord som väntar uttal. Tillbaka till ilokano [Ilokano]
 • Spela in uttal för agayatagayat [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för agruknoyagruknoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för emmamemmam [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för IssemmoIssemmo [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för kalipatankalipatan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för tata [father, Dad]
 • Spela in uttal för nasudinasudi [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för unayunay [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för nagannagan [Pamulinawen, Iloco song, rzeczownik, broń, typ pistoletu]
 • Spela in uttal för urayuray [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för sadinsadin [Pamulinawen, Iloco song, Finnish noun, trap]
 • Spela in uttal för ayanayan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för dissodisso
 • Spela in uttal för sadinosadino [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för Aw-awagakAw-awagak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för di-agsardaydi-agsarday [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för kasam-itankasam-itan [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för malagipkamalagipka [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för mabang-aranmabang-aran [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för sabsabongsabsabong [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för adu ngaadu nga [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för adda't ditoyadda't ditoy [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för mabuybuyakmabuybuyak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för NgemNgem [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för manlaengmanlaeng [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för sabalisabali [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för liwliwakliwliwak [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för daytadayta [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för sudimsudim [Pamulinawen, Iloco song]
 • Spela in uttal för kenken [is possible, can, male names, Iloco song, Pamulinawen, know]