ilokano ord som väntar uttal (från Kayo till lelong)

Språk: ilokano [Ilokano] Tillbaka till ilokano

607 ord som väntar uttal. Tillbaka till ilokano [Ilokano]
 • Spela in uttal för KayoKayo [Bannatiran, Iloco song, company names, names, anime]
 • Spela in uttal för AniaAnia
 • Spela in uttal för papanampapanam [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för ayaaya [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för aya'taya't [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för agsina sadinoagsina sadino [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för nagsisinanagsisina [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för nagsinanagsina [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för simminasimmina [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för suminasumina [Bannatiran, Iloco song, Polish towns and villages]
 • Spela in uttal för suminakansuminakan [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för agdissuagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för nagdissunagdissu [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för saydiaysaydiay [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för indayonindayon [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för dungdunguenkantodungdunguenkanto [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för dungngudungngu [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för dungngodungngo [Dungdunguenkanto, Iloco song, Lullaby of Love]
 • Spela in uttal för matumpunganmatumpungan [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för lidayliday [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för kauddiankauddian [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för naudinaudi [Bannatiran, Iloco song, verb]
 • Spela in uttal för maudimaudi [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för kamaudianankamaudianan [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för babawyembabawyem [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för panawampanawam [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för patuluyanpatuluyan [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för panggepmopanggepmo [Bannatiran, Iloco song]
 • Spela in uttal för agsapulkaagsapulka [Iloco song, ayat, ubing]
 • Spela in uttal för lelonglelong [Iloco song, ayat, ubing]