Uttalslexikon på klassisk grekiska.

[Ἀρχαία Ἑλληνική]

Prenumerera på klassisk grekiska uttal

  • Antal talare: uppgift saknas
  • Antal talare på Forvo: 144
  • Uttalade ord: 49.636
  • Ord som väntar på uttal: 183
  • klassisk grekiska Foto: no author
Uttalstoppen Lägg till ord

Se alla